Dzisiaj jest: 18.7.2024, imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy krok po kroku

Dodano: 3 lata temu Czytane: 2157 Autor:

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorca ma pełne prawo do zwolnienia chorobowego.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy krok po kroku

Taka sytuacja wiąże się z pomniejszeniem składek społecznych i składek na fundusz pracy za czas trwania choroby. Składki zdrowotne nie ulegają zmianie niezależnie od czasu trwania choroby. O ile zwolnienie lekarskie z tytułu chorób w większości przypadków automatycznie trafia do ZUS, o tyle wypłata zasiłku chorobowego wymaga złożenia dodatkowych dokumentów. 

Elektroniczne zaświadczenie lekarskie - e-ZLA

Istnieją dwa sposoby otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Może zostać ono wystawione elektronicznie lub w sposób alternatywny. Zdecydowana większość lekarzy korzysta z systemu e-ZLA. Dzięki niemu sama informacja o chorobie trafia automatycznie do ZUS. Niestety urząd nie wypłaci zasiłku chorobowego automatycznie. Konieczne jest przesłanie dodatkowych dokumentów. Na stronie ZUS.pl znajdziemy stworzone w tym celu dwa formularze. Pierwsza możliwość to wypełnienie i złożenie druku Z3b. Do wypełnienia druku niezbędne będą: 

  • Dane przedsiębiorstwa,
  • Dane osoby przebywającej na zwolnieniu,
  • Okres zwolnienia,
  • Przyczyny zwolnienia (choroba zawodowa, wypadek w pracy, wypadek w drodze do pracy),
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty zasiłku. 

Alternatywnie można złożyć druk ZAS-53 lub inną formę. Powinna ona zawierać wszystkie wyżej wymienione dane. Nie może również zabraknąć informacji czy okres zwolnienia przypadał w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu. 

Przedłużenie zasiłku chorobowego

Jeśli zasiłek chorobowy został przedłużony przez lekarza, który ponownie wystawił zwolnienie e-ZLA, konieczne jest ponowne wystąpienie o zasiłek. Tym razem jednak należy wypełnić jedynie informacje do punktu pierwszego druku Z3b. Można również złożyć wniosek w formie druku ZAS-53 lub pisemnie zamieszczając wszystkie niezbędne dane takie jak dane osobowe, dane przedsiębiorstwa, okres niezdolności do pracy, czy był to wypadek w pracy, w drodze do pracy, bądź choroba zawodowa. Warto również zamieścić numer zwolnienia lekarskiego, jeśli posiadamy taką informację. 

Zaświadczenie w trybie alternatywnym

Bardzo podobnie wygląda sytuacja, gdy otrzymałeś zaświadczenie w trybie alternatywnym. W tym przypadku powinieneś złożyć do ZUS: 

  • Wypełniony druk Z3b lub
  • Wniosek o wypłatę zasiłku na druku ZAS-53 lub w innej formie. Wniosek musi zawierać takie informacje jak okres niezdolności do pracy, przyczynę niezdolności, dane przedsiębiorstwa, dane osoby objętej zwolnieniem, numer konta do wypłaty zwolnienia, wskazanie, czy okres choroby wystąpił w czasie trwania ubezpieczenia, czy po jego wygaśnięciu. 
  • Zaświadczenie lekarskie. 

Zaświadczenia lekarskiego nie trzeba składać, jeśli posiadasz profil na PUE ZUS i otrzymałeś informację, że lekarz wprowadził już zaświadczenie do systemu. 

Podobnie jak w przypadku e-ZLA, złożenie wniosku o wypłatę zasiłku przy przedłużeniu zwolnienia wymaga wypełnienia druku Z3b tylko do punktu pierwszego. 

Wszystkie druki konieczne do złożenia wniosku o zasiłek chorobowy dostępne są na stronie ZUS.pl Dużym ułatwieniem może być tu posiadanie profilu PUE ZUS. Dzięki niemu można złożyć wszystkie wnioski elektronicznie, bez konieczności wizyty w urzędzie. 

Jeśli ubezpieczenie wygasło

W przypadku długotrwałej choroby może zdarzyć się, że część bądź całość okresu niezdolności do pracy przypada w czasie braku ubezpieczenia zdrowotnego. W tej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia stosownych dokumentów. W tym przypadku konieczne jest złożenie dodatkowo wypełnionego druku Z-10. Formularz można znaleźć na stronie ZUS.pl

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.