Dzisiaj jest: 19.6.2024, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Dodano: 5 lat temu Czytane: 3810 Autor:

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z koniecznością egzekwowania należności od kontrahentów, którzy zwlekają z zapłatą.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

Pierwszym krokiem w odzyskaniu należności jest wysłanie wezwania do zapłaty, które jest jedną z metod tzw. miękkiej windykacji. 

Wezwanie do zapłaty jest pismem skierowanym do nierzetelnego kontrahenta z wezwaniem do uregulowania należności. Daje ono dłużnikowi szansę polubownego rozwiązania sprawy, a jednocześnie stanowi podstawę do złożenia pozwu o nakaz zapłaty w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania pomimo otrzymania wezwania.

Wezwanie do zapłaty powinno być pisane oficjalnym i stanowczym językiem oraz zawierać następujące informacje:

  • datę oraz miejsce sporządzenia;
  • dane wierzyciela;
  • dane dłużnika;
  • wyjaśnienie tytułu zobowiązania dłużnika (np. wskazanie umowy lub numeru faktury);
  • kwotę zadłużenia;
  • termin, w jakim wierzyciel oczekuje na spłatę zadłużenia (np. w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania);
  • sposób zapłaty - gotówką lub przelewem. W przypadku przelewu należy również wskazać numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zapłaty;
  • podpis osoby sporządzającej wezwanie.

W wezwaniu do zapłaty można także zawrzeć informację dotyczącą kroków jakie zostaną podjęte w przypadku nieuregulowania zobowiązania przez dłużnika, czyli o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przepisy nie określają ile wezwań powinien wysłać dłużnikowi wierzyciel przed wystąpieniem do sądu o nakaz zapłaty. W praktyce jednak stosuje się zwyczajowo dwa wezwania do zapłaty oraz trzecie ostateczne (nazywane również przedsądowym). 

Wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które jest dowodem na to, że dłużnik otrzymał wezwanie. 

W przypadku, gdy dłużnik odmawia przyjęcia listu (który zostaje odesłany do wierzyciela) wezwanie traktowane jest jako doręczone. 

Brak reakcji ze strony dłużnika na kolejne wezwania daje podstawę do kolejnego kroku windykacji należności, czyli złożenie pozwu o nakaz zapłaty. Można tego dokonać samodzielnie lub zlecić złożenie pozwu prawnikowi. Więcej na ten temat znaleźć można na stronie www.krp-ks.pl.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.