Dzisiaj jest: 23.2.2024, imieniny: Damiana, Romana, Romany

Finansowanie wewnętrzne – czyli o tym, jak wykorzystać posiadany majątek

Dodano: 8 lat temu Czytane: 6521 Autor:
Redakcja poleca!

Finansowanie o charakterze wewnętrznym jest to przede wszystkim wykorzystanie kapitału własnego.

Jest on podstawą funkcjonowania firmy oraz wyznacza możliwości w kwestii pozyskiwania kapitału obcego. Podmiot gospodarczy w ten kapitał wyposażony jest na czas swojego istnienia, a im większy jest udział ww. kapitału w pasywach, tym jednostka jest mniej zależna od innych. 

Podstawowym źródłem finansowania działalności gospodarczej jest nadwyżka finansowa, którą ustala się jako sumę amortyzacji oraz zysku netto. Są to wolne środki pieniężne, które stanowią różnicę pomiędzy wpływami a wydatkami. Podmioty, które generują zyski są w stanie podnieść swoją zdolność kredytową, poprzez co są lepiej postrzegane przez otoczenie. A to z kolei wpływa na większe możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Charakter nadwyżki finansowej uzależniony jest w dużej mierze od formy organizacyjno-prawnej podmiotu. Sposobem na jej rozdysponowanie może być pozostawienie jej w jednostce, co przyczynia się do podwyższenia kapitału własnego. Takie rozwiązanie stwarza możliwość przeznaczenia wolnych środków na modernizację bądź zakup majątku trwałego.

Kolejnym źródłem finansowania są rezerwy. Tworzone są one po to, by ograniczyć ryzyko związane z bieżącą regulacją zobowiązań. Są one – w momencie wystąpienia zdarzeń losowych – gwarancją nieutracenia przez jednostkę płynności. W przypadku, gdyby rezerwy te nie zostały wykorzystane w danym roku obrotowym, mogą być przeznaczone na finansowanie procesów inwestycyjnych. 

Często stosowanym rodzajem samofinansowania się jednostki są przekształcenia w strukturze majątku. Polegają one na sprzedaży zbędnego majątku oraz uwalnianiu kapitału poprzez sprzedaż zapasów. Zbędny majątek może obniżać efektywność jednostki, dlatego też powinno sprawować się ciągłą kontrolę nad stopniem jego wykorzystania. Wpłynie to bezpośrednio na wzrost efektywności działalności gospodarczej.

Warto zaznaczyć, że źródła finansowania wewnętrznego są łatwiej dostępne niż źródła zewnętrzne. Z tego względu to najpierw po nie powinna sięgnąć jednostka. Jednakże należy pamiętać, że każde zmiany w strukturze kapitału związane są z ryzykiem. Dlatego – przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji – należy poddać dogłębnej analizie sytuację jednostki. 
 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.