Dzisiaj jest: 8.12.2023, imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Ulgi, odliczenia i zwolnienia z podatku dochodowego - przegląd możliwości

Dodano: 2 lata temu Czytane: 838 Autor:
Redakcja poleca!

Rozliczenie PIT co roku wzbudza niemałe emocje. Każda osoba, która osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, musi złożyć zeznanie roczne.

Ulgi, odliczenia i zwolnienia z podatku dochodowego - przegląd możliwości

Warto pamiętać o możliwości skorzystania z różnych ulg, odliczeń oraz zwolnień z podatku. Podczas wypełniania deklaracji PIT za rok 2021, która jest składana w roku 2022, warto szukać oszczędności.

Spis treści:

  1. Ulga podatkowa 2021 - najważniejsze informacje
  2. Ulga podatkowa – rodzaje
  3. Ulgi podatkowe – zasady stosowania

1. Ulga podatkowa 2021 - najważniejsze informacje

Ulga podatkowa to wszystkie odliczenia, zwolnienia, zmniejszenia oraz obniżki przewidziane przepisami prawa podatkowego. Ich zastosowanie wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania albo wysokości podatku. Możliwość zwolnienia z całości albo z części podatku dotyczy ściśle określonych sytuacji. W dniu 1 stycznia 2021 r. pojawiły się zmiany w prawie podatkowym dotyczące sposobu rozliczania podatku oraz ulg podatkowych. Należy spełnić ściśle określone ustawowo kryteria, aby móc skorzystać z ulgi podatkowej.

2. Ulga podatkowa - rodzaje i wysokość

Ulgi podatkowe można podzielić na:

  • rodzinne, które są związane m.in. z posiadaniem i wychowywaniem dzieci,
  • stymulacyjne, które dotyczą m.in. darowizn na cele społeczne,
  • techniczne, które dotyczą m.in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
  • dotyczące potrzeb życiowych, m.in. potrzeb mieszkaniowych,
  • związane z kosztami uzyskania przychodu, m.in. dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość ulgi zależy od jej rodzaju oraz konieczności spełnienia pewnych kryteriów, przypisanych do możliwości danego odliczenia. Ulgi najczęściej ogranicza limit kwotowy lub procentowy. Niektóre odliczenia dotyczą podatku, a inne dochodu lub przychodu.

3. Ulgi podatkowe – zasady stosowania

Można skorzystać z następujących odliczeń od podatku:

Ulga prorodzinna – maksymalne odliczenie wynosi 1112,04 rocznie na jedno dziecko przy warunku dochodowym; 1112,04 rocznie na drugie dziecko; 2000,04 na trzecie dziecko; 2700,00 na czwarte i kolejne dziecko. Wymagane dokumenty to akt urodzenia lub prawo opieki nad dzieckiem.

Składki zdrowotne – dotyczy wysokości składek, które zostały zapłacone lub pobrane w 2021 roku. Potrzebne dokumenty to RMUA albo inny dokument, który potwierdzi wartość składek.

Ulga abolicyjna, za pracę za granicą – do kwoty podatku z zagranicy. Wymagany jest dokument z zagranicy, który jest odpowiednikiem PIT-11.

Można skorzystać z następujących odliczeń od dochodu:

Ulga termomodernizacyjna – maksymalna kwota odliczenia wynosi 53000,00 zł. Konieczne są faktury z podatkiem VAT, które potwierdzą zakup.

IKZE, czyli konto emerytalne – wysokość jest równa podstawie opodatkowania, ale nie więcej niż 6310,80 zł oraz 9466,20 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Konieczny jest dokument, który potwierdzi wartość zapłaconych składek lub pobranych.

Ulga na badanie i rozwój – maksymalna kwota wynosi 100%-150% kosztów, które zostały poniesione na wydatki kwalifikowane do ulgi. W ramach potwierdzenia konieczna jest ewidencja kosztów kwalifikowanych i dowody świadczące o poniesieniu tych kosztów.

Składki ZUS – maksymalna wysokość składek zapłaconych lub pobranych w roku 2021. Konieczne jest RMUA lub inne dokument, który potwierdzi wartość pobranych lub zapłaconych składek.

Zwrot nienależnych świadczeń – jest to kwota zwrotu razem z podatkiem i należy przedstawić dowód zwrotu świadczeń.

Ulga na leki – dotyczy kosztu leków z odjęciem 100,00 zł za miesiąc. Konieczne jest potwierdzenie wydatku obejmujące takie informacje: dla kogo jest lek, kto kupił, kiedy oraz za ile. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny – ulga obejmuje wysokość poniesionych kosztów. Wymagany jest dowód poniesienia wydatku obejmujący takie informacje: dla kogo jest lek, kto kupił, kiedy oraz za ile. Konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Ulga na samochód – wynosi maksymalnie 2280,00 zł. Potrzebny jest akt własności lub współwłasności i konieczne jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Darowizny na organizacje pożytku publicznego – do 6% dochodu podatnika. Konieczny jest dokument potwierdzający dokonanie darowizny.

Krwiodawcy - do 6% dochodu podatnika. Konieczny jest dokument potwierdzający dokonanie darowizny.

Osocze – maksymalna kwota to 350 zł/l, maksymalnie 8750 zł rocznie. Konieczne jest zaświadczenie otrzymane ze stacji krwiodawstwa o terminie i ilości oddanego osocza.

Darowizna na cele walki z COVID-19 – wynosi do 100% dochodu podatnika od 100 do 200% wartości darowizny. Konieczna jest umowa darowizny.

Internet – do 760,00 zł. Wymagany jest dokument poświadczający zapłatę.

Ulga na złe długi – dotyczy wartości niepłaconych wierzytelności zwiększających przychód podatkowy. Wymagany jest dokument, który potwierdzi termin zapłaty.

Najlepszą opcją jest zlecenie rozliczenia PIT specjaliście, który zweryfikuje i odliczy wszystkie możliwe ulgi od podatku. To szansa na zyskanie dodatkowych pieniędzy podczas rozliczenia.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.