Dzisiaj jest: 5.12.2021, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Możliwości egzekucji z majątku osoby fizycznej prowadzącej działalność w przypadku rozdzielności majątkowej

Dodano: 2 lata temu Czytane: 2496 Autor:

Ustrój majątkowy małżeństwa ma doniosłe konsekwencje prawne. Nie chodzi tutaj jedynie o stosunki pomiędzy małżonkami, ale także pomiędzy jednym z małżonków a jego wierzycielami i dłużnikami.

Możliwości egzekucji z majątku osoby fizycznej prowadzącej działalność w przypadku rozdzielności majątkowej

Szczególnie ważną rolę ustrój majątkowy małżeństwa pełni w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka. Działanie na rynku bywa bardzo ryzykowne. Dodatkowo przybranie niewłaściwej formy prawnej dla prowadzonego przez siebie podmioty gospodarczego może skutkować innymi zasadami odpowiedzialności, w których to właśnie osoba prowadzona działalność odpowiada w większym rozmiarze. W przypadku uznania wierzytelności przez sąd następuje postępowanie egzekucyjne. Egzekucja z majątku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w przypadku rozdzielności stanowi szczególny przypadek.
 

Rozdzielność majątkowa
 

Poruszając tematykę egzekucji z majątku małżonka prowadzącego działalność w przypadku ustroju małżeńskiego rozdzielności majątkowej, wyjść należy od samego pojęcia rozdzielności. Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy, w którym małżonkowie posiadają dwa odrębne majątki osobiste. W skład każdego majątku osobistego wchodzą przedmioty posiadane przed zawarciem małżeństwa (wraz z umową kreującą rozdzielność majątkową), jak i nabyte w jego trakcie. Nie tworzy się majątku wspólnego. Konsekwencją przyjęcia takiego modelu jest fakt, iż w przypadku gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, w efekcie czego zaciąga zobowiązania, których nie jest w stanie spłacić i ustalone zostało (na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), że za zobowiązania odpowiada on ze swojego majątku, egzekucja będzie mogła być prowadzona jedynie z jego majątku osobistego, bez jakiejkolwiek możliwości ingerencji w majątek osobisty drugiego małżonka. 
 

Szczególne zastosowanie
 

Warto zauważyć jednak, że dłużnik ma prawną możliwość kwestionowania zasadności egzekucji jedynie z majątku małżonka prowadzącego działalność gospodarczą. Dłużnik taki może posłużyć się konstrukcją znaną jeszcze z czasów prawa rzymskiego- actio pauliana (Skarga Pauliańska). By wykorzystać tę możliwość, muszą zostać spełnione pewne przesłanki. Przede wszystkim w momencie podjęcia czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, która doprowadziła do powstania zobowiązania, w małżeństwie przedsiębiorcy powinien panować ustrój wspólności majątkowej. Dopiero po powstaniu zobowiązania, przedsiębiorca w celu uniknięcia odpowiedzialności w całości albo w części, podpisuje z małżonkiem umowę małżeńską, w której następstwie powstaje ustrój rozdzielności małżeńskiej. W takim przypadku wierzyciel może zażądać przed sądem uznania tej czynności prawnej (podpisania umowy) za bezskutecznej wobec niego z powodu podjęcia jej przez przedsiębiorcę ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela. Warunkiem jest także, że osoba trzecia (w tym wypadku drugi małżonek) przy zachowaniu należytej staranności mogła dowiedzieć się o motywacji dłużnika, ale w wypadku prowadzenia wspólnego pożycia wydaje się, że w większości wypadków warunek ten zostanie spełniony. 

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.