Dzisiaj jest: 5.12.2021, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Due diligence

Dodano: 3 lata temu Czytane: 1236 Autor:
Redakcja poleca!

Pojęcie due diligence oznacza szczegółową analizę i ocenę wszystkich obszarów funkcjonowania jednostki istniejącej, mającej powstać, likwidowanej lub mającej stanowić przedmiot inwestycji.

Due diligence

W uproszczeniu ww. pojęcie powszechnie rozumie się jako miernik "należytej staranności", czyli due diligence jest wyspecjalizowanym narzędziem służącym do minimalizacji ryzyka związanego z inwestowaniem. Przeprowadzenie badań due diligence charakteryzuje świadomego inwestora i odnosi się do niezbędnego etapu poprzedzającego każdą przemyślaną transakcję, czyli tzw. badania przedinwestycyjnego.

Poddanie dokładnej analizie podmiotu stanowiącego obszar potencjalnych zainteresowań przedsiębiorcy, to w dzisiejszych czasach warunek sin qua non przyszłych działań inwestycyjnych. Przez pojęcie due diligence rozumiemy zatem poddanie przedmiotu przyszłej inwestycji szczegółowemu badaniu pod względem:
a) finansowym;
b) handlowym;
c) prawnym;
d) podatkowym.

Audyt prawny polega na weryfikacji przyjętych dotychczasowych praktyk, procedur i innych wewnętrznych dokumentów pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem. Analizie konieczności wdrożenia i zastosowania nowych rozwiązań. Zapobieganiu generowania przez istniejące rozwiązania komplikacji prawnych, a także minimalizacji możliwości ich wystąpienia w przyszłości. W istocie rzeczy, jest to szczegółowe badanie prowadzonego biznesu lub planowanej inwestycji pod względem prawnym, które może dotyczyć każdego prawnego aspektu aktywności przedsiębiorstwa. Zakres przeprowadzanego audytu zależy wyłączenie od potrzeb Klienta.

Due deligance prawne polega w szczególności na:
1. przeprowadzeniu analiz prawnych;
2. weryfikacji dokumentacji korporacyjnej;
3. weryfikacji dokumentacji sądowej;
4. weryfikacji dokumentacji administracyjnej;
5. weryfikacji umów zawartych z pracownikami oraz z kontrahentami zewnętrznymi;
6. ustaleniu stanu prawnego ruchomości i nieruchomości;
7. zbadaniu legalności prowadzonej działalności;
8. przeanalizowaniu ustawodawstwa dotyczącego prowadzonej działalności;
9. weryfikacji akcjonariatu lub wspólników;
10. weryfikacji powiązań spółki;
11. weryfikacji udzielonych gwarancje i poręczeń, ustanowionych hipotek;
12. weryfikacja stosunków z bankami, zaciągniętych zobowiązań;
13. weryfikacji toczących się sporów sądowych oraz zawartych ugód;
14. inne;

Wyżej wskazany katalog nie ma charakteru zamkniętego, a zakres badań prowadzonych w ramach due diligence prawnego może dotyczyć niezmiernie szerokiego spektrum przedmiotów przyszłej inwestycji.
Samo badanie due diligence polega na ustaleniu bieżącej i prognozowanej sytuacji przedmiotu badania, a ponadto jeżeli to konieczne wskazaniu na możliwe sposoby rozwiązań czy wdrożenia programów naprawczych udzielone w formie rekomendacji. Wyniki analizy zostają przedstawione Klientom w specjalnie przygotowanym raporcie, który dostarczany jest przed podjęciem negocjacji prowadzących do nabycia przedmiotu zainteresowań lub podjęciem zamierzonych czynności (działań). Prawidłowa ocena następstw wpływa przede wszystkim na oszacowanie ceny kupna, czy uniknięcie przyszłych kosztownych komplikacji prawnych.
Obecnie nadal przedsiębiorstwa ponoszą wysokie straty, z uwagi na błędy proceduralne wynikające z braku doświadczenia w przeprowadzaniu due diligence. W szczególności dzieje się tak z uwagi na zbyt duże ograniczenia w zakresie szczegółowości badań, co rzutuje w dalszej kolejności na jakość informacji stanowiących podstawę podejmowanych decyzji inwestycyjnych.
Współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie audytu prawnego zmniejsza ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego oraz przyspiesza proces prawidłowego rozwoju firmy. Dzięki poprawnie przeprowadzonym działaniom w ramach audytu prawnego przez wyspecjalizowane podmioty, świadomość podejmowanych decyzji inwestycyjnych znacząco wzrasta, a możliwość późniejszej utraty zainwestowanych środków maleje.

Pojęcie due diligence przybliżyła K&S Kancelaria Radców Prawnych Kardasz Staszak Sp.p., ul. S. Staszica 6/6, 80-262 Gdańsk. Oddział Elbląg: ul.Lidzbarska 32, 82-300 Elbląg. tel:+48 58 309-29-69, tel:510-060-332, tel:602-580-410. https://www.krp-ks.pl/.

Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.