Dzisiaj jest: 5.12.2021, imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Niepełnosprawny przedsiębiorca - finansowanie | dotacje PFRON

Dodano: 6 lat temu Czytane: 2956 Autor:
Redakcja poleca!

Główną bolączką polskich przedsiębiorców są wysokie składki ZUS. Jednakże niepełnosprawny właściciel firmy nie musi się tym martwić. Może uzyskać pomoc z PFRON-u.

Niepełnosprawny przedsiębiorca - finansowanie | dotacje PFRON
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności.
 
Stopień niepełnosprawności lekki umiarkowany znaczny
 
Wysokość dofinansowania
30% kwoty odpowiadającej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 60% kwoty odpowiadającej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 100% równowartości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 
Warto pamiętać, że pomocy tej nie uzyska się „z automatu”. By otrzymać środki, trzeba złożyć wniosek do PFRON. Wniosek ten występuje w dwóch formach:
- Wn-U-G – odpowiedni dla osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą. Należy go złożyć w terminie ostatniego dnia miesiąca, w którym należy opłacić składki  na ubezpieczenie społeczne.
- Wn-U-A – druk przeznaczony dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika opłacającego składki za niepełnosprawnego domownika. Należy go złożyć w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym terminowo dokonano zapłaty składek za dany kwartał.
Wniosek należy złożyć u starosty, który ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. W tym czasie sprawdza się czy niepełnosprawny nie posiada zaległości wobec Funduszu w kwocie powyżej 100 zł oraz czy w całości opłaca składki. Opóźnienie w zapłacie składek nie może przekroczyć 14 dni. 

Jeżeli wnioskodawca spełni wszystkie ww. warunki odbywają się negocjacje między niepełnosprawnym a starostą. Następnie podpisana zostaje umowa, na podstawie której środki pieniężne powinny zostać przekazane właścicielowi firmy w ciągu 14 dni.

Kolejną formą pomocy przeznaczoną dla niepełnosprawnych przedsiębiorców oraz rolników jest dotacja celowa – przeznaczana na założenie działalności. By otrzymać środki wymagane jest zarejestrowanie się w PUP jako osoba bezrobotna. Osoba wnioskująca o wsparcie nie może korzystać z innej formy finansowania o charakterze bezzwrotnym. Szczegółowe informacje dot. jej kwoty ustalane są indywidualnie. Ustawa określa jedynie maksymalną, możliwą do otrzymania, kwotę. Nie może ona przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

By uzyskać tego rodzaju finansowanie wymagane jest ustanowienie odpowiednich zabezpieczeń. Zabezpieczeniem zwrotu środków może być m.in.: weksel z poręczeniem wekslowym, tzw. awal, poręczenie, gwarancja bankowa, zastawy, blokada rachunku bankowego czy też akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 
Niepełnosprawny ma również prawo ubiegać się o dofinansowanie do kredytu firmowego. Jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć 50% oprocentowania kredytu. By otrzymać taką pomoc, przedsiębiorca nie może posiadać „ważnej” pożyczki na rozwój działalności. Drugie ograniczenie dotyczy niemożności korzystania ze środków o charakterze bezzwrotnym przeznaczonych na założenie firmy.  Wyjątek stanowi sytuacja, gdy od otrzymania takich środków upłynęło co najmniej 24 miesiące.

Podobnie jak przy dotacji celowej, w przypadku dofinansowania do kredytu bankowego również wymagane jest ustanowienie zabezpieczeń. Mogą one mieć formę: hipoteki, poręczenia, awalu, gwarancji bankowej, zastawów, blokady rachunku bankowego, przelewu wierzytelności na zabezpieczenie lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisu.