Biuro Syndyka sprzeda pakiet należności

Województwo: zachodnio-pomorskie
Osoba: Biuro Syndyka
Powiat: m. Szczecin
Miejscowość: Szczecin
E-mail: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 798970044
   
dodano: 2021.04.01
ważne do: 2021.04.15

Szczegóły ogłoszenia:

Syndyk oferuje do sprzedaży  6 pakietów wierzytelności: 
 
1. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż   20.025,66 zł.  Sygn.akt-XII GUp 2/14

2.pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż   373.502,52 zł. Sygn.akt-XII GUp 2/14

3. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż  251.374,10 zł.  Sygn.akt-XII GUp 9/13

4. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż    50.184,51 zł.  Sygn.akt-XII GUp 9/13

5. pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż    1.155.824,99 zł.  Sygn.akt-XII GUp 33/15

6.pakiet wierzytelności za cenę nie niższą niż    113.961,28 zł.  Sygn.akt-XII Gup 99/18


Oferty składać należy w ciagu 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na ręce syndyka
 (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 )  z podaniem  odpowiedniej sygnatury akt  i dopiskiem- oferta zakupu wierzytelności.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, a nadto cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy ich sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka
Tel. 798970044 ( w godz.9-15) adres e-mail: rf.syndyk@gmail.com