Biuro Syndyka sprzeda pakiet należności

Województwo: zachodnio-pomorskie
Osoba: Biuro Syndyka
Powiat: m. Szczecin
Miejscowość: Szczecin
E-mail: biuro@netinterpress.pl
Telefon: 798970044
   
dodano: 2021.11.08
ważne do: 2021.12.08

Szczegóły ogłoszenia:

Syndyk oferuje do sprzedaży  5 pakietów wierzytelności: 
 
1. pakiet wierzytelności  Sygn.akt-XII GUp 2/14     za cenę nie niższą niż   20.025,66 zł.
   

2.pakiet wierzytelności    Sygn.akt-XII GUp 2/14    za cenę nie niższą niż   217.858,66 zł.
 

3. pakiet wierzytelności   Sygn.akt-XII GUp 9/13     za cenę nie niższą niż   41.608,00 zł.  

4. pakiet wierzytelności   Sygn.akt-XII GUp 33/15   za cenę nie niższą niż    577.912,50 zł. 
 
5.pakiet wierzytelności  Sygn.akt-XII Gup 99/18    za cenę nie niższą niż    28.500,00 zł.    


Oferty składać należy  na ręce syndyka w terminie 14 dni od daty ogłoszenia na  adres: (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 )  z podaniem  odpowiedniej sygnatury akt  i dopiskiem- oferta zakupu wierzytelności.

Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu ich składania, a nadto cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy ich sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są  w siedzibie syndyka
Tel. 798970044 ( w godz.9-15) adres e-mail: rf.syndyk@gmail.com